Bộ 2 Gọt Chì Mini Hình Con Quay 8mm Deli R01301 – Màu Hồng