BullGuard mobile security

BullGuard mobile security

Phần mềm diệt virus BullGuard mobile security Chống trộm : khóa, định vị và xóa dữ liệu từ xa Chống virus : bảo vệ hoàn toàn trước phần mềm độc hại Quét virus tự động Sao lưu và phục hồi dữ liệu quan trong của bạn Chặn cuộc gọi và SMS không mong muốn của bạn Bảo vệ Sim để xóa dữ liệu hoặc khóa thiết bị Quản lý bảo mật di động
Danh mục:

Mô tả

Phần mềm diệt virus BullGuard mobile security

SẢN PHẨM TÍNH NĂNG
BULLGUARD MOBILE SECURITY
BMS 3M BullGuard Mobile Security 3 tháng – Chống trộm : khóa, định vị và xóa dữ liệu từ xa
– Chống virus : bảo vệ hoàn toàn trước phần mềm độc hại
– Quét virus tự động
– Sao lưu và phục hồi dữ liệu quan trong của bạn
– Chặn cuộc gọi và SMS không mong muốn của bạn
– Bảo vệ Sim để xóa dữ liệu hoặc khóa thiết bị
– Quản lý bảo mật di động
– Quản lý trẻ em
+ Giám sát cuộc gọi. Cho phép xem trẻ em gọi điện và nhắn tin đến ai.
+ Giám sát ứng dụng. Biết ứng dụng nào được tải xuống.
+ Định vị thường hoặc định vị bằng GPS. Xác định vị trí của con trẻ.
BIS 3U BullGuard Mobile Security 12 tháng – Chống trộm : khóa, định vị và xóa dữ liệu từ xa
– Chống virus : bảo vệ hoàn toàn trước phần mềm độc hại
– Quét virus tự động
– Sao lưu và phục hồi dữ liệu quan trong của bạn
– Chặn cuộc gọi và SMS không mong muốn của bạn
– Bảo vệ Sim để xóa dữ liệu hoặc khóa thiết bị
– Quản lý bảo mật di động
– Quản lý trẻ em
+ Giám sát cuộc gọi. Cho phép xem trẻ em gọi điện và nhắn tin đến ai.
+ Giám sát ứng dụng. Biết ứng dụng nào được tải xuống.
+ Định vị thường hoặc định vị bằng GPS. Xác định vị trí của con trẻ.