Cà Phê Hòa Tan Sữa Đá Legend Trung Nguyên (5 Gói x 25g)