Cisco C9300-24S-A

Cisco C9300-24S-A

C9300-24S-A Catalyst 9300 24 GE SFP Ports, modular uplink Switch, Network Advantage. Hàng chính hãng bảo hành 12 – 60 tháng, đầy đủ CO, CQ do Cisco Việt Nam cấp.
Danh mục:

Mô tả

Thiết bị mạng Switch Cisco C9300-24S-A

Model C9300-24S-A
Interface 24x 1G SFP
Switching capacity 208 Gbps
Stacking bandwidth 480 Gbps
Switching capacity with stacking 688 Gbps
Forwarding rate 154.76 Mpps
Forwarding rate with stacking 511.90 Mpps
Total number of MAC addresses 32,000
Total number of IPv4 routes (ARP plus learned routes) 32,000 (24,000 direct routes and 8000 indirect routes)
IPv4 routing entries 32,000
IPv6 routing entries 16,000
Multicast routing scale 8000
QoS scale entries 5120
ACL scale entries 5120
Packet buffer per SKU 16 MB buffer
FNF entries 64,000 flow
DRAM 8 GB
Flash 16 GB
VLAN IDs 4094
Total Switched Virtual Interfaces (SVIs) 2000
Jumbo frames 9198 bytes
Total routed ports per 9300 Series stack 448

Network modules cho Switch Cisco C9300-24S-A

Product number Product description
C9300-NM-4G Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module
C9300-NM-4G= Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module, spare
C9300-NM-8X Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module
C9300-NM-8X= Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module, spare
C9300-NM-2Q Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module
C9300-NM-2Q= Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module, spare
C9300-NM-2Y Catalyst 9300 2 x 25G Network Module
C9300-NM-2Y= Catalyst 9300 2 x 25G Network Module, spare
C9300-NM-4M Catalyst 9300 4 x mGig Network Module
C9300-NM-4M= Catalyst 9300 4 x mGig Network Module, spare

Stacking cables cho Switch Cisco C9300-24S-A

Product Number Product Description
STACK-T1-50CM 50CM Type 3 Stacking Cable
STACK-T1-50CM= 50CM Type 3 Stacking Cable, spare
STACK-T1-1M 1M Type 3 Stacking Cable
STACK-T1-1M= 1M Type 3 Stacking Cable, spare
STACK-T1-3M 3M Type 3 Stacking Cable
STACK-T1-3M= 3M Type 3 Stacking Cable, spare

Power nguồn cho Switch Cisco C9300-24S-A

Product Number Product Description
PWR-C1-715WAC= 715WAC power supply spare
PWR-C1-715WAC-P= 715WAC Platinum-rated power supply spare