Dây ruy băng gói quà 1.2cm – kim tuyến (vàng, trắng)