FUJITSU PY RX2540 M4

FUJITSU PY RX2540 M4

Máy chủ FUJITSU PRIMERGY RX2540 M4 là một máy chủ rack chuẩn 2U lý tưởng để chạy các ứng dụng doanh nghiệp, cũng như cơ sở dữ liệu truyền thống. Thêm vào đó, nó đơn giản hóa đáng kể việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cơ sở hạ tầng như ảo hóa và hợp nhất máy chủ. Là một trong những cải tiến quan trọng, hiệu năng linh hoạt được đảm bảo bởi một thế hệ bộ xử lý mới. PRIMERGY RX2540 M4 có thể được trang bị CPU có thể mở rộng, Bộ xử lý Intel® Xeon® mới nhất với tối đa 28 lõi, công nghệ bộ nhớ DDR4 lên đến 3TB.

Danh mục:

Mô tả

Máy chủ FUJITSU Server PY RX2540 M4, Bảo hành chính hãng 3 năm.

S26361-K1567-V408-S4108PY RX2540 M4 8x 2.5′ (Silver 4108, RAM 16GB, No HDD, No DVD, PRAID EP420i, 1 x 800w P/S)1   69,200,000
S26361-K1567-V408PY RX2540 M4 8x 2.5′ 1
Intel Xeon Silver 4108 8C 1.80 GHz1
Independent Mode Installation1
16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2666 R ECC1
FBU option for PRAID EP4xx1
PRAID EP420i1
TFM module for FBU on PRAID EP420i/e1
PLAN EM 4x 1Gb T OCP interface1
Rack Mount Kit F1 CMA QRL LV1
Mounting of RMK in symmetrical racks1
region kit APAC/EMEA/India1
ServerView Suite DVDs1
Modular PSU 800W platinum hp1
Power Supply Dummy1
Cable powercord rack, 4m, black1
S26361-K1567-V408-S4110PY RX2540 M4 8x 2.5′ (Silver 4110, RAM 16GB, No HDD, No DVD, PRAID EP420i, 1x800w P/S)1   69,800,000
S26361-K1567-V408PY RX2540 M4 8x 2.5′1
Intel Xeon Silver 4110 8C 2.10 GHz1
Independent Mode Installation1
16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2666 R ECC1
FBU option for PRAID EP4xx1
PRAID EP420i1
TFM module for FBU on PRAID EP420i/e1
PLAN EM 4x 1Gb T OCP interface1
Rack Mount Kit F1 CMA QRL LV1
Mounting of RMK in symmetrical racks1
region kit APAC/EMEA/India1
ServerView Suite DVDs1
Modular PSU 800W platinum hp1
Power Supply Dummy1
Cable powercord rack, 4m, black1
S26361-K1567-V408-S4114PY RX2540 M4 8x 2.5′ (Silver 4114, RAM 16GB, No HDD, No DVD, PRAID EP420i, 1x800w P/S)1   76,900,000
S26361-K1567-V408PY RX2540 M4 8x 2.5′1
Intel Xeon Silver 4114 10C 2.20 GHz1
Independent Mode Installation1
16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2666 R ECC1
FBU option for PRAID EP4xx1
PRAID EP420i1
TFM module for FBU on PRAID EP420i/e1
PLAN EM 4x 1Gb T OCP interface1
Rack Mount Kit F1 CMA QRL LV1
Mounting of RMK in symmetrical racks1
region kit APAC/EMEA/India1
ServerView Suite DVDs1
Modular PSU 800W platinum hp1
Power Supply Dummy1
Cable powercord rack, 4m, black1
S26361-K1567-V408-S4116PY RX2540 M4 8x 2.5′ (Silver 4116, RAM 16GB, No HDD, No DVD, PRAID EP420i, 1x800w P/S)1   86,800,000
S26361-K1567-V408PY RX2540 M4 8x 2.5′1
Intel Xeon Silver 4116 10C 2.20 GHz1
Independent Mode Installation1
16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2666 R ECC1
FBU option for PRAID EP4xx1
PRAID EP420i1
TFM module for FBU on PRAID EP420i/e1
PLAN EM 4x 1Gb T OCP interface1
Rack Mount Kit F1 CMA QRL LV1
Mounting of RMK in symmetrical racks1
region kit APAC/EMEA/India1
ServerView Suite DVDs1
Modular PSU 800W platinum hp1
Power Supply Dummy1
Cable powercord rack, 4m, black1