Ghế bành 2 màu lớn Duy Tân xanh lá 69.3 x 50.2 x 45.6cm