Gía gắn cho MEETUP (939- 001498)

Gía gắn cho MEETUP (939- 001498)

Giá gắn TV cho MeetUp của Logitech giữ chắc chắn Camera hội nghị MeetUp ở phía trên hoặc phía dưới màn hình phẳng và gắn vào các điểm gắn VESA tiêu chuẩn ngành có sẵn trên hầu hết các TV và màn hình.
Danh mục:

Mô tả

GIÁ GẮN TV CHO MEETUP (939-001498)

Giá gắn TV cho MeetUp của Logitech giữ chắc chắn Camera hội nghị MeetUp ở phía trên hoặc phía dưới màn hình phẳng và gắn vào các điểm gắn VESA tiêu chuẩn ngành có sẵn trên hầu hết các TV và màn hình.

 

 

 

Yêu cầu hệ thống

Đi kèm với Logitech MeetUp (960-001101)