Honeywell Eclipse MS5145

Honeywell Eclipse MS5145

Máy quét mã vạch cầm tay Honeywell MS-5145 là một máy quét laser cầm tay của Honeywell. Eclipse trở thành một lựa chọn hoàn hảo để quét menu,điểm bán, xử lý tài liệu và kiểm soát hàng tồn kho. Độ rộng của đường quét tăng lên khi máy quét di chuyển xa hơn từ mã vạch.
Danh mục:

Mô tả

Máy quét mã vạch Honeywell Eclipse MS-5145

Đặc tính Mô tả
Scan Pattern Single scan line.
Mã Vạch Được Hỗ Trợ Đọc các ký hiệu chuẩn 1D và GS1 DataBar.
Giao Tiếp Hệ Thống USB, RS232, Keyboard Wedge, IBM 468xx (RS485)
Góc Quét ngang: 50 °
Tốc Độ Quét 72 dòng quét mỗi giây.