IPVIDEOTALK GrandStream

IPVIDEOTALK GrandStream

License IPVideoTalk Cloud hội nghị truyền hình từ bất kỳ đâu qua Smartphone, Web… Đặt lịch họp tự động, kết nối từ 8 đến 100 điểm đồng thời, HD Video, Trình chiếu.

Mô tả

License IPVideoTalk hội nghị truyền hình

– Cho phép kết nối từ 8 -> 100 kết nối đồng thời

– Cho phép kết nối GVC3200/GVC3202

– Cho phép kết nối Web, Smartphone, kết nối họp qua Internet, 3G, 4G…

– Lên lịch họp tự động gửi qua email

– Có tính năng giơ tay phát biểu

Ứng dụng

– Sử dụng cho các khách hàng cần sử dụng hội nghị truyền hình nhưng di chuyển thường xuyên

– Sử dụng cho khách hàng họp qua 3G, 4G, Smartphone

– Sử dụng cho các lớp học đào tạo trực tuyến với tính năng giơ tay phát biểu