Khăn giấy Cellox Rosy hộp 150 tờ 2 lớp (190x190mm)