L­ưỡi dao BD-100 (30 độ) NT Cutter Japan blade (vĩ 5 lưỡi)