nyp- Bao nylon trắng không quai 1 lít – Clear poly bag 1 liter