nyp- Nước lau sàn nhà Mr. Muscle (900ml) – Floor cleaner