Ram IBM Server

Ram IBM Server

49Y1397 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM 90Y3105 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP
Danh mục:

Mô tả

Bộ nhớ RAM dành cho máy chủ Server IBM

Link check sự tương thích của RAM với Server IBM: Check here

Part NumberDescription
00D49554GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP UDIMM
44T15714GB (1x4GB, Dual Rank x8) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP UDIMM
49Y14064GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM
49Y14074GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM
00D50244GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
00D50204GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM
00D50284GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM
00D49598GB (2x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP UDIMM
00D50368GB (1x8GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
49Y13978GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM
90Y31098GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
00D50328GB (1x8GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM
00D50368GB (1x8GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
00D50448GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
49Y156316GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM
46W067216GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
00D504816GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM
90Y310532GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP LRDIMM
46W076132GB (1x32GB, 4Rx4, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP LRDIMM
49Y14064GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM