Ram IBM Server

Ram IBM Server

49Y1397 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM 90Y3105 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP
Danh mục:

Mô tả

Bộ nhớ RAM dành cho máy chủ Server IBM

Link check sự tương thích của RAM với Server IBM: Check here

Part Number Description
00D4955 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP UDIMM
44T1571 4GB (1x4GB, Dual Rank x8) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP UDIMM
49Y1406 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM
49Y1407 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM
00D5024 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
00D5020 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM
00D5028 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM
00D4959 8GB (2x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP UDIMM
00D5036 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
49Y1397 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM
90Y3109 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
00D5032 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM
00D5036 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
00D5044 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
49Y1563 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM
46W0672 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM
00D5048 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP RDIMM
90Y3105 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP LRDIMM
46W0761 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz LP LRDIMM
49Y1406 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM