Sáp thơm Glade đậm đặc hương Cam, Chanh Thanh khiết 170g