Symantec Backup Exec V-Ray Edition

Symantec Backup Exec V-Ray Edition

Symantec Backup Exec V-Ray Edition: Giảm đáng kể thời gian phục hồi mất dữ liệu hoặc các thảm họa lớn bằng cách bảo vệ một số lượng không hạn chế các máy khách cho mỗi máy chủ bao gồm tất cả các ứng dụng và cơ sở dữ liệu.
Danh mục:

Mô tả

Symantec Backup Exec V-Ray Edition

  • Cấp phép trên socket, Backup Exec V-Ray Edition được thiết kế đặc biệt để bảo vệ môi trường ảo của bạn. Nó làm giảm đáng kể thời gian phục hồi  mất dữ liệu hoặc các thảm họa lớn bằng cách bảo vệ một số lượng không hạn chế các máy khách cho mỗi máy chủ bao gồm tất cả các ứng dụng và cơ sở dữ liệu.