Tủ EkoRack và phụ kiện

Tủ EkoRack và phụ kiện

EKOC42100 Tủ 19″ 42U – EKOC42100, 1.000mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt, EKOSS80 Khay trượt EKOSS80, dành cho Tủ 19″ sâu 1,000mm, EKOHCMBPL Thanh quản lý cáp ngang 19″ 1U (nhựa) – EKOHCMBPL

Danh mục:

Mô tả

EKORACKTM – STANDARD Series

Mã SPMÔ TẢ
TỦ 19″ TREO TƯỜNG (BẢO HÀNH 5 NĂM)
EKOWALL6Tủ 19″ 6U treo tường – EKOWALL6, 400mmD x 600mmW x 350mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt
EKOWALLTủ 19″ 9U treo tường – EKOWALL, 400mmD x 600mmW x 500mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt
EKOWALL10Tủ 19″ 10U treo tường – EKOWALL10, 400mmD x 600mmW x 550mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt
EKOWALL12Tủ 19″ 12U treo tường – EKOWALL12, 500mmD x 600mmW x 640mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt
TỦ 19″ ĐỨNG – CỬA MICA (BẢO HÀNH 5 NĂM)
SÂU 600mm
EKOC1260Tủ 19″ 12U – EKOC1260, 600mmD x 600mmW x 700mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC1560Tủ 19″ 15U – EKOC1560, 600mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC2060Tủ 19″ 20U – EKOC2060, 600mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC2760Tủ 19″ 27U – EKOC2760, 600mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC3660Tủ 19″ 36U – EKOC3660, 600mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC4260Tủ 19″ 42U – EKOC4260, 600mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
SÂU 800mm
EKOC1580Tủ 19″ 15U – EKOC1580, 800mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC2080Tủ 19″ 20U – EKOC2080, 800mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC2780Tủ 19″ 27U – EKOC2780, 800mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC3680Tủ 19″ 36U – EKOC3680, 800mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC4280Tủ 19″ 42U – EKOC4280, 800mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
SÂU 1000mm
EKOC15100Tủ 19″ 15U – EKOC15100, 1.000mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC20100Tủ 19″ 20U – EKOC20100, 1.000mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC27100Tủ 19″ 27U – EKOC27100, 1.000mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC36100Tủ 19″ 36U – EKOC36100, 1.000mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC42100Tủ 19″ 42U – EKOC42100, 1.000mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC45100Tủ 19″ 45U – EKOC45100, 1.000mmD x 600mmW x 2.200mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
SÂU 1100mm
EKOC42110Tủ 19″ 42U – EKOC42110, 1.100mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
TỦ 19″ ĐỨNG – CỬA LƯỚI TỔ ONG (BẢO HÀNH 5 NĂM)
SÂU 600mm
EKOC1260CLTủ 19″ 12U – EKOC1260CL, 600mmD x 600mmW x 700mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC1560CLTủ 19″ 15U – EKOC1560CL, 600mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC2060CLTủ 19″ 20U – EKOC2060CL, 600mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC2760CLTủ 19″ 27U – EKOC2760CL, 600mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC3660CLTủ 19″ 36U – EKOC3660CL, 600mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC4260CLTủ 19″ 42U – EKOC4260CL, 600mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
SÂU 800mm
EKOC1580CLTủ 19″ 15U – EKOC1580CL, 800mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC2080CLTủ 19″ 20U – EKOC2080CL, 800mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC2780CLTủ 19″ 27U – EKOC2780CL, 800mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC3680CLTủ 19″ 36U – EKOC3680CL, 800mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC4280CLTủ 19″ 42U – EKOC3680CL, 800mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
SÂU 1000mm
EKOC15100CLTủ 19″ 15U – EKOC15100CL, 1.000mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC20100CLTủ 19″ 20U – EKOC20100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC27100CLTủ 19″ 27U – EKOC27100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC36100CLTủ 19″ 36U – EKOC36100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC42100CLTủ 19″ 42U – EKOC42100CL, 1.000mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC45100CLTủ 19″ 45U – EKOC45100CL, 1.000mmD x 600mmW x 2.200mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
SÂU 1100mm
EKOC42110CLTủ 19″ 42U – EKOC42110CL, 1.100mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
TỦ 19″ ĐỨNG – RỘNG 800mm (BẢO HÀNH 5 NĂM)
SÂU 800mm
EKOC278080CLTủ 19″ 27U – EKOC278080CL, 800mmD x 800mmW x 1.350mmH.  Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
EKOC368080CL19″ Tủ 36U – EKOC368080CL, 800mmD x 800mmW x 1.750mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
EKOC428080CLTủ 19″ 42U – EKOC428080CL, 800mmD x 800mmW x 2.050mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
EKOC458080CLTủ 19″ 45U – EKOC458080CL, 800mmD x 800mmW x 2.200mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
SÂU 1000mm
EKOC2710080CLTủ 19″ 27U – EKOC2710080CL, 1.000mmD x 800mmW x 1.350mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
EKOC3610080CLTủ 19″ 36U – EKOC3610080CL, 1.000mmD x 800mmW x 1.750mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
EKOC4210080CLTủ 19″ 42U – EKOC4210080CL, 1.000mmD x 800mmW x 2.050mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
EKOC4510080CLTủ 19″ 45U – EKOC4510080CL, 1.000mmD x 800mmW x 2.200mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
OPEN RACK 19″ (BẢO HÀNH 5 NĂM)
EKOOR22Khung Rack 19″ 22U – EKOOR22, 640mmD x 640mmW x 1,100mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc
EKOOR24Khung Rack 19″ 24U – EKOOR24, 640mmD x 640mmW x 1,200mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc
EKOOR27Khung Rack 19″ 27U – EKOOR27,  640mmD x 640mmW x 1,450mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc
EKOOR42Khung Rack 19″ 42U – EKOOR42,  640mmD x 640mmW x 2,050mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc
EKOOR42FKhung Rack 19″ 42U – EKOOR42F, 530mmD x 400mmW x 1,950mmH, Đế cố định sàn (dùng để gắn với khung quản lý cáp dọc dạng tay xiên)
KHUNG QUẢN LÝ CÁP DỌC TAY XIÊN (GẮN VÀO OPEN RACK)
EKOVCM250Khung quản lý cáp dọc sâu 250mm – EKOVCM250,  250mmD x 220mmW x 2,000mmH (dùng gắn vào Open rack 19″ 42U đế cố định sàn)
EKOVCM340Khung quản lý cáp dọc sâu 340mm – EKOVCM340,  340mmD x 220mmW x 2,000mmH (dùng gắn vào Open rack 19″ 42U đế cố định sàn)
KHUNG GIÁ MDF (BẢO HÀNH 3 NĂM)
EKOFRADX100Khung gắn ADX 100/ Profile Module
EKOMDF108AKhung giá MDF 108A, dung lượng 1200 đôi – EKOMDF108A (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
EKOC4530MDF108ATủ 19″ 45U – EKOC4530MDF108A, 300mmD x 600mmW x 2.200mmH, gắn sẵn 2 cột MDF 108A. Cửa trước mica, cửa sau thông khí
EKOC4530MDF91Tủ 19″ 45U – EKOC4530MDF91, 300mmD x 600mmW x 2.200mmH, gắn sẵn 2 cột MDF 91. Cửa trước mica, cửa sau thông khí
EKOC426070MDF91Tủ 19″ 42U – EKOC426070MDF91, 600mmD x 700mmW x 2.050mmH, gắn sẵn 3 cột MDF 91. Cửa trước mica, cửa sau thông khí
HỘP ĐẤU DÂY (BẢO HÀNH 1 NĂM)
EKOIDF50Hộp đấu dây 50 đôi, treo tường trong nhà – EKOIDF50, 150mmD x 200mmW x 200mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
EKOIDF100Hộp đấu dây 100 đôi, treo tường trong nhà – EKOIDF100, 150mmD x 200mmW x 300mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
EKOIDF200Hộp đấu dây 200 đôi, treo tường trong nhà – EKOIDF200, 150mmD x 350mmW x 400mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
EKOIDF400Hộp đấu dây 400 đôi, treo tường trong nhà – EKOIDF400, 250mmD x 400mmW x 600mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
EKOIDF600Hộp đấu dây 600 đôi, treo tường trong nhà – EKOIDF600, 250mmD x 500mmW x 800mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
EKOIDF800Hộp đấu dây 800 đôi, treo tường trong nhà – EKOIDF800, 250mmD x 560mmW x 1.020mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
PHỤ KIỆN (BẢO HÀNH 1 NĂM)
EKOFS40ORKhay cố định 3U EKOFS45OR, dành cho open rack 19″
EKOFS45Khay cố định EKOFS45, dành cho Tủ 19″ sâu 600mm
EKOFS60Khay cố định EKOFS60, dành cho Tủ 19″ sâu 800mm
EKOFS80Khay cố định EKOFS80, dành cho Tủ 19″ sâu 1,000mm
EKOFS90Khay cố định EKOFS90, dành cho Tủ 19″ sâu 1,100mm
EKOSS45Khay trượt EKOSS45, dành cho Tủ 19″ sâu 600mm
EKOSS60Khay trượt EKOSS60, dành cho Tủ 19″ sâu 800mm
EKOSS80Khay trượt EKOSS80, dành cho Tủ 19″ sâu 1,000mm
EKOSS90Khay trượt EKOSS90, dành cho Tủ 19″ sâu 1,100mm
EKONUTỐc cài M6 – EKONUT
EKOFANQuạt – EKOFAN
EKOBP1UTấm che 19″ 1U – EKOBP1U
EKOBP2UTấm che 19″ 1U – EKOBP2U
EKOBP4UTấm che 19″ 1U – EKOBP4U
EKOHCMBThanh quản lý cáp ngang 19″ 1U (thép) – EKOHCMB
EKOHCMBPLThanh quản lý cáp ngang 19″ 1U (nhựa) – EKOHCMBPL
EKORCMThanh quản lý cáp 19″ phía sau Patch panel – EKORCM
EKOTROUGH2UMáng đỡ cáp 19″ 2U – EKOTROUGH2U
EKOTROUGHHB25Máng đỡ cáp dành cho bộ phiến Highband 25-đôi – EKOTROUGHHB25
EKOCOMBDụng cụ chải cáp – EKOCOMB
ĐẾ INOX GẮN PHIẾN
EKOBMF5Đế inox 5 way gắn tường – EKOBMF5 (dành cho phiến 2/10)
EKOBMF8Đế inox 8 way gắn tường – EKOBMF8 – loại cao (dành cho phiến 2/8)
EKOBMF8SĐế inox 8 way gắn tường – EKOBMF8S – loại thấp 45mmH (dành cho phiến 2/8)
EKOBMF10Đế inox 10 way gắn tường – EKOBMF10 (dành cho phiến 2/10)
EKOBMF11Đế inox 11 way gắn tường – EKOBMF11 (dành cho phiến 2/10)
EKOBMF15Đế inox 15 way gắn rack 19″ – EKOBMF15 (dành cho phiến 2/10)
EKOBMF17Đế inox 17 way gắn tường – EKOBMF17 – loại cao 60mmH (dành cho phiến 2/10)
EKOBMF17HB8Đế inox 17 way gắn tường – EKOBMF17HB8 – loại cao 60mmH (dành cho phiến 2/8)
EKOBMF17SĐế inox 17 way gắn tường – EKOBMF17S – loại cao 45mmH (dành cho phiến 2/8)
EKOBMF4HB25Đế inox 4 way gắn rack 19″ – EKOBMF4HB25 (dành cho phiến Highband 25)