Tủ EkoRack và phụ kiện

Tủ EkoRack và phụ kiện

EKOC42100 Tủ 19″ 42U – EKOC42100, 1.000mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt, EKOSS80 Khay trượt EKOSS80, dành cho Tủ 19″ sâu 1,000mm, EKOHCMBPL Thanh quản lý cáp ngang 19″ 1U (nhựa) – EKOHCMBPL

Danh mục:

Mô tả

EKORACKTM – STANDARD Series

Mã SP MÔ TẢ
TỦ 19″ TREO TƯỜNG (BẢO HÀNH 5 NĂM)
EKOWALL6 Tủ 19″ 6U treo tường – EKOWALL6, 400mmD x 600mmW x 350mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt
EKOWALL Tủ 19″ 9U treo tường – EKOWALL, 400mmD x 600mmW x 500mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt
EKOWALL10 Tủ 19″ 10U treo tường – EKOWALL10, 400mmD x 600mmW x 550mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt
EKOWALL12 Tủ 19″ 12U treo tường – EKOWALL12, 500mmD x 600mmW x 640mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt
TỦ 19″ ĐỨNG – CỬA MICA (BẢO HÀNH 5 NĂM)
SÂU 600mm
EKOC1260 Tủ 19″ 12U – EKOC1260, 600mmD x 600mmW x 700mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC1560 Tủ 19″ 15U – EKOC1560, 600mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC2060 Tủ 19″ 20U – EKOC2060, 600mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC2760 Tủ 19″ 27U – EKOC2760, 600mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC3660 Tủ 19″ 36U – EKOC3660, 600mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC4260 Tủ 19″ 42U – EKOC4260, 600mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
SÂU 800mm
EKOC1580 Tủ 19″ 15U – EKOC1580, 800mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC2080 Tủ 19″ 20U – EKOC2080, 800mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC2780 Tủ 19″ 27U – EKOC2780, 800mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC3680 Tủ 19″ 36U – EKOC3680, 800mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC4280 Tủ 19″ 42U – EKOC4280, 800mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
SÂU 1000mm
EKOC15100 Tủ 19″ 15U – EKOC15100, 1.000mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC20100 Tủ 19″ 20U – EKOC20100, 1.000mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC27100 Tủ 19″ 27U – EKOC27100, 1.000mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC36100 Tủ 19″ 36U – EKOC36100, 1.000mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC42100 Tủ 19″ 42U – EKOC42100, 1.000mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
EKOC45100 Tủ 19″ 45U – EKOC45100, 1.000mmD x 600mmW x 2.200mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
SÂU 1100mm
EKOC42110 Tủ 19″ 42U – EKOC42110, 1.100mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
TỦ 19″ ĐỨNG – CỬA LƯỚI TỔ ONG (BẢO HÀNH 5 NĂM)
SÂU 600mm
EKOC1260CL Tủ 19″ 12U – EKOC1260CL, 600mmD x 600mmW x 700mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC1560CL Tủ 19″ 15U – EKOC1560CL, 600mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC2060CL Tủ 19″ 20U – EKOC2060CL, 600mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC2760CL Tủ 19″ 27U – EKOC2760CL, 600mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC3660CL Tủ 19″ 36U – EKOC3660CL, 600mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC4260CL Tủ 19″ 42U – EKOC4260CL, 600mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
SÂU 800mm
EKOC1580CL Tủ 19″ 15U – EKOC1580CL, 800mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC2080CL Tủ 19″ 20U – EKOC2080CL, 800mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC2780CL Tủ 19″ 27U – EKOC2780CL, 800mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC3680CL Tủ 19″ 36U – EKOC3680CL, 800mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC4280CL Tủ 19″ 42U – EKOC3680CL, 800mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
SÂU 1000mm
EKOC15100CL Tủ 19″ 15U – EKOC15100CL, 1.000mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC20100CL Tủ 19″ 20U – EKOC20100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC27100CL Tủ 19″ 27U – EKOC27100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC36100CL Tủ 19″ 36U – EKOC36100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC42100CL Tủ 19″ 42U – EKOC42100CL, 1.000mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
EKOC45100CL Tủ 19″ 45U – EKOC45100CL, 1.000mmD x 600mmW x 2.200mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
SÂU 1100mm
EKOC42110CL Tủ 19″ 42U – EKOC42110CL, 1.100mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
TỦ 19″ ĐỨNG – RỘNG 800mm (BẢO HÀNH 5 NĂM)
SÂU 800mm
EKOC278080CL Tủ 19″ 27U – EKOC278080CL, 800mmD x 800mmW x 1.350mmH.  Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
EKOC368080CL 19″ Tủ 36U – EKOC368080CL, 800mmD x 800mmW x 1.750mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
EKOC428080CL Tủ 19″ 42U – EKOC428080CL, 800mmD x 800mmW x 2.050mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
EKOC458080CL Tủ 19″ 45U – EKOC458080CL, 800mmD x 800mmW x 2.200mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
SÂU 1000mm
EKOC2710080CL Tủ 19″ 27U – EKOC2710080CL, 1.000mmD x 800mmW x 1.350mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
EKOC3610080CL Tủ 19″ 36U – EKOC3610080CL, 1.000mmD x 800mmW x 1.750mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
EKOC4210080CL Tủ 19″ 42U – EKOC4210080CL, 1.000mmD x 800mmW x 2.050mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
EKOC4510080CL Tủ 19″ 45U – EKOC4510080CL, 1.000mmD x 800mmW x 2.200mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
OPEN RACK 19″ (BẢO HÀNH 5 NĂM)
EKOOR22 Khung Rack 19″ 22U – EKOOR22, 640mmD x 640mmW x 1,100mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc
EKOOR24 Khung Rack 19″ 24U – EKOOR24, 640mmD x 640mmW x 1,200mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc
EKOOR27 Khung Rack 19″ 27U – EKOOR27,  640mmD x 640mmW x 1,450mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc
EKOOR42 Khung Rack 19″ 42U – EKOOR42,  640mmD x 640mmW x 2,050mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc
EKOOR42F Khung Rack 19″ 42U – EKOOR42F, 530mmD x 400mmW x 1,950mmH, Đế cố định sàn (dùng để gắn với khung quản lý cáp dọc dạng tay xiên)
KHUNG QUẢN LÝ CÁP DỌC TAY XIÊN (GẮN VÀO OPEN RACK)
EKOVCM250 Khung quản lý cáp dọc sâu 250mm – EKOVCM250,  250mmD x 220mmW x 2,000mmH (dùng gắn vào Open rack 19″ 42U đế cố định sàn)
EKOVCM340 Khung quản lý cáp dọc sâu 340mm – EKOVCM340,  340mmD x 220mmW x 2,000mmH (dùng gắn vào Open rack 19″ 42U đế cố định sàn)
KHUNG GIÁ MDF (BẢO HÀNH 3 NĂM)
EKOFRADX100 Khung gắn ADX 100/ Profile Module
EKOMDF108A Khung giá MDF 108A, dung lượng 1200 đôi – EKOMDF108A (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
EKOC4530MDF108A Tủ 19″ 45U – EKOC4530MDF108A, 300mmD x 600mmW x 2.200mmH, gắn sẵn 2 cột MDF 108A. Cửa trước mica, cửa sau thông khí
EKOC4530MDF91 Tủ 19″ 45U – EKOC4530MDF91, 300mmD x 600mmW x 2.200mmH, gắn sẵn 2 cột MDF 91. Cửa trước mica, cửa sau thông khí
EKOC426070MDF91 Tủ 19″ 42U – EKOC426070MDF91, 600mmD x 700mmW x 2.050mmH, gắn sẵn 3 cột MDF 91. Cửa trước mica, cửa sau thông khí
HỘP ĐẤU DÂY (BẢO HÀNH 1 NĂM)
EKOIDF50 Hộp đấu dây 50 đôi, treo tường trong nhà – EKOIDF50, 150mmD x 200mmW x 200mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
EKOIDF100 Hộp đấu dây 100 đôi, treo tường trong nhà – EKOIDF100, 150mmD x 200mmW x 300mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
EKOIDF200 Hộp đấu dây 200 đôi, treo tường trong nhà – EKOIDF200, 150mmD x 350mmW x 400mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
EKOIDF400 Hộp đấu dây 400 đôi, treo tường trong nhà – EKOIDF400, 250mmD x 400mmW x 600mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
EKOIDF600 Hộp đấu dây 600 đôi, treo tường trong nhà – EKOIDF600, 250mmD x 500mmW x 800mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
EKOIDF800 Hộp đấu dây 800 đôi, treo tường trong nhà – EKOIDF800, 250mmD x 560mmW x 1.020mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
PHỤ KIỆN (BẢO HÀNH 1 NĂM)
EKOFS40OR Khay cố định 3U EKOFS45OR, dành cho open rack 19″
EKOFS45 Khay cố định EKOFS45, dành cho Tủ 19″ sâu 600mm
EKOFS60 Khay cố định EKOFS60, dành cho Tủ 19″ sâu 800mm
EKOFS80 Khay cố định EKOFS80, dành cho Tủ 19″ sâu 1,000mm
EKOFS90 Khay cố định EKOFS90, dành cho Tủ 19″ sâu 1,100mm
EKOSS45 Khay trượt EKOSS45, dành cho Tủ 19″ sâu 600mm
EKOSS60 Khay trượt EKOSS60, dành cho Tủ 19″ sâu 800mm
EKOSS80 Khay trượt EKOSS80, dành cho Tủ 19″ sâu 1,000mm
EKOSS90 Khay trượt EKOSS90, dành cho Tủ 19″ sâu 1,100mm
EKONUT Ốc cài M6 – EKONUT
EKOFAN Quạt – EKOFAN
EKOBP1U Tấm che 19″ 1U – EKOBP1U
EKOBP2U Tấm che 19″ 1U – EKOBP2U
EKOBP4U Tấm che 19″ 1U – EKOBP4U
EKOHCMB Thanh quản lý cáp ngang 19″ 1U (thép) – EKOHCMB
EKOHCMBPL Thanh quản lý cáp ngang 19″ 1U (nhựa) – EKOHCMBPL
EKORCM Thanh quản lý cáp 19″ phía sau Patch panel – EKORCM
EKOTROUGH2U Máng đỡ cáp 19″ 2U – EKOTROUGH2U
EKOTROUGHHB25 Máng đỡ cáp dành cho bộ phiến Highband 25-đôi – EKOTROUGHHB25
EKOCOMB Dụng cụ chải cáp – EKOCOMB
ĐẾ INOX GẮN PHIẾN
EKOBMF5 Đế inox 5 way gắn tường – EKOBMF5 (dành cho phiến 2/10)
EKOBMF8 Đế inox 8 way gắn tường – EKOBMF8 – loại cao (dành cho phiến 2/8)
EKOBMF8S Đế inox 8 way gắn tường – EKOBMF8S – loại thấp 45mmH (dành cho phiến 2/8)
EKOBMF10 Đế inox 10 way gắn tường – EKOBMF10 (dành cho phiến 2/10)
EKOBMF11 Đế inox 11 way gắn tường – EKOBMF11 (dành cho phiến 2/10)
EKOBMF15 Đế inox 15 way gắn rack 19″ – EKOBMF15 (dành cho phiến 2/10)
EKOBMF17 Đế inox 17 way gắn tường – EKOBMF17 – loại cao 60mmH (dành cho phiến 2/10)
EKOBMF17HB8 Đế inox 17 way gắn tường – EKOBMF17HB8 – loại cao 60mmH (dành cho phiến 2/8)
EKOBMF17S Đế inox 17 way gắn tường – EKOBMF17S – loại cao 45mmH (dành cho phiến 2/8)
EKOBMF4HB25 Đế inox 4 way gắn rack 19″ – EKOBMF4HB25 (dành cho phiến Highband 25)