Tủ VietRack và phụ kiện

Tủ VietRack và phụ kiện

Tủ VietRack S-SERIES SEVER CABINET, tủ VietRack V-SERIES SEVER CABINET, tủ Open Rack, tủ Wallmount VietRack, Thanh phân phối nguồn điện, thanh quản lý cáp, khay trượt gắn rack, khay cố định gắn rack

Danh mục:

Mô tả

TỦ VIETRACK VÀ CÁC PHỤ KIỆN VIETRACK

Mã SP Mô tả (Description)
S-SERIES SEVER CABINET
42U W x D (MM)
VRS42-8110 S-Series Server Cabinet 42U 800 x 1100
VRS42-8100 S-Series Server Cabinet 42U 800 x 1000
VRS42-880 S-Series Server Cabinet 42U 800 x 800
VRS42-6110 S-Series Server Cabinet 42U 600 x 1100
VRS42-6100 S-Series Server Cabinet 42U 600 x 1000
VRS42-680 S-Series Server Cabinet 42U 600 x 800
36U W x D (MM)
VRS36-8100 S-Series Server Cabinet 36U 800 x 1000
VRS36-880 S-Series Server Cabinet 36U 800 x 800
VRS36-6100 S-Series Server Cabinet 36U 600 x 1000
VRS36-680 S-Series Server Cabinet 36U 600 x 800
27U W x D (MM)
VRS27-8100 S-Series Server Cabinet 27U 800 x 1000
VRS27-880 S-Series Server Cabinet 27U 800 x 800
VRS27-6100 S-Series Server Cabinet 27U 600 x 1000
VRS27-680 S-Series Server Cabinet 27U 600 x 800
V-SERIES SEVER CABINET
42U W x D (MM)
VRV42-8110 V-Series Server Cabinet 42U 800  x 1100
VRV42-8100 V-Series Server Cabinet 42U 800 x 1000
VRV42-880 V-Series Server Cabinet 42U 800 x 800
VRV42-6110 V-Series Server Cabinet 42U 600 x 1100
VRV42-6100 V-Series Server Cabinet 42U 600 x 1000
VRV42-680 V-Series Server Cabinet 42U 600 x 800
VRV42-660 V-Series Server Cabinet 42U 600 x 600
36U W x D (MM)
VRV36-8100 V-Series Server Cabinet 36U 800 x 1000
VRV36-880 V-Series Server Cabinet 36U 800 x 800
VRV36-6100 V-Series Server Cabinet 36U 600 x 1000
VRV36-680 V-Series Server Cabinet 36U 600 x 800
VRV36-660 V-Series Server Cabinet 36U 600 x 600
27U W x D (MM)
VRV27-8100 V-Series Server Cabinet 27U 800 x 1000
VRV27-880 V-Series Server Cabinet 27U 800 x 800
VRV27-6100 V-Series Server Cabinet 27U 600 x 1000
VRV27-680 V-Series Server Cabinet 27U 600 x 800
VRV27-660 V-Series Server Cabinet 27U 600 x 600
20U W x D (MM)
VRV20-680 V-Series Server Cabinet 20U 600 x 800
VRV20-660 V-Series Server Cabinet 20U 600 x 600
15U W x D (MM)
VRV15-680 V-Series Server Cabinet 15U 600 x 800
VRV15-660 V-Series Server Cabinet 15U 600 x 600
XTREAM CABLING RACK
VRX42-8110-2 Xtream Cabling Rack 42U 800 x 1100, Double Side
VRX42-8110-1 Xtream Cabling Rack 42U 800 x 1100, Single Side
VRX42-865-2 Xtream Cabling Rack 42U 800 x 650, Double Side
VRX42-865-1 Xtream Cabling Rack 42U 800 x 650, Single Side
4 POSTS OPEN RACK
42U W x D (MM)
VRO42-4-120 4 Posts Open Rack 42U 600 x 1200
VRO42-4-100 4 Posts Open Rack 42U 600 x 1000
VRO42-4-80 4 Posts Open Rack 42U 600 x 800
VRO42-4-60 4 Posts Open Rack 42U 600 x 600
36U W x D (MM)
VRO36-4-120 4 Posts Open Rack 36U 600 x 1200
VRO36-4-100 4 Posts Open Rack 36U 600 x 1000
VRO36-4-80 4 Posts Open Rack 36U 600 x 800
VRO36-4-60 4 Posts Open Rack 36U 600 x 600
27U W x D (MM)
VRO27-4-100 4 Posts Open Rack 27U 600 x 1000
VRO27-4-80 4 Posts Open Rack 27U 600 x 800
VRO27-4-60 4 Posts Open Rack 27U 600 x 600
2 POSTS OPEN RACK
VRO42-2 2 Posts Open Rack 42U
VRO36-2 2 Posts Open Rack 36U
VRO27-2 2 Posts Open Rack 27U
VRO20-2 2 Posts Open Rack 20U
WALL MOUNT ENCLOSURE
VRW15 Wall Mount Enclosure 15U
VRW12 Wall Mount Enclosure 12U
VRW09 Wall Mount Enclosure 9U
VRW06 Wall Mount Enclosure 6U
RACK PDU
RACK POWER STRIP
VRP106-MCB16     Thanh phân phối nguồn điện, 6 ổ cắm Universal, 16A, 250V, MCB
VRP106-MCB32     Thanh phân phối nguồn điện, 6 ổ cắm Universal, 32A, 250V, MCB
VRP112-MCB16     Thanh phân phối nguồn điện, 12 ổ cắm Universal, 16A, 250V, MCB
VRP112-MCB32 Thanh phân phối nguồn điện, 12 ổ cắm Universal, 32A, 250V, MCB
VRP312-MCB32 Rack Power Strip (12) Universal Outlets, 32A, 220V, MCB, IP45 Plug
VRP124-MCB32 Rack Power Strip (24) Universal Outlets, 32A, 220V, MCB
VRP324-MCB32 Rack Power Strip (24) Universal Outlets, 32A, 220V, MCB, IP45 Plug
RACK POWER DISTRIBUTOR UNIT
VRP206-MCB16  Thanh phân phối nguồn điện, 6 ổ cắm C13, 16A, 250V, MCB
VRP206-MCB32     Thanh phân phối nguồn điện, 6 ổ cắm C13, 32A, 250V
VRP212-MCB16     Thanh phân phối nguồn điện, 12 ổ cắm C13, 16A, 250V, MCB
VRP212-MCB32 Rack Power Distribution Unit (12) C13 Outlets, 30A, 220V, CB
VRP220-MCB32     Thanh phân phối nguồn điện, 20 ổ cắm C13, 4 ổ cắm C19, 32A, 250V
CABLE MANAGEMENT
VERTICAL CABLE MANAGEMENT
VRVM42-2 Vertical Cable Management 42U, Double Side
VRVM36-2 Vertical Cable Management 36U, Double Side
VRVM27-2 Vertical Cable Management 27U, Double Side
VRVM42-1 Vertical Cable Management 42U, Single Side
VRVM36-1 Vertical Cable Management 36U, Single Side
VRVM27-1 Vertical Cable Management 27U, Single Side
HORIZONTAL CABLE MANAGEMENT
VRHM-1F Horizontal Cable Management 1U, Finger Duct
VRHM-2F Horizontal Cable Management 2U, Finger Duct
VRHM-1R Horizontal Cable Management 1U, Ringed
VRHM-2P Pass Through Duct 2U
VRHM-SB Cable Support Bar 2″
SHELVING SYSTEM
FIX SHELF
VRFS100-1 Fix Shelf Depth 1000, Black
VRFS85-1 Fix Shelf Depth 850, Black
VRFS65-1 Fix Shelf Depth 650, Black
VRFS45-1 Fix Shelf Depth 450, Black
VRFS100-2 Fix Shelf Depth 1000, Light Grey
VRFS85-2 Fix Shelf Depth 850, Light Grey
VRFS65-2 Fix Shelf Depth 650, Light Grey
VRFS45-2 Fix Shelf Depth 450, Light Grey
SLIDE SHELF
VRSS100-1 Slide Shelf Depth 1000, Black
VRSS85-1 Slide Shelf Depth 850, Black
VRSS65-1 Slide Shelf Depth 650, Black
VRSS45-1 Slide Shelf Depth 450, Black
VRSS100-2 Slide Shelf Depth 1000, Light Grey
VRSS85-2 Slide Shelf Depth 850, Light Grey
VRSS65-2 Slide Shelf Depth 650, Light Grey
VRSS45-2 Slide Shelf Depth 450, Light Grey
BLANKING PANELS
VRB03-1 Blanking Panel 3U, Black
VRB02-1 Blanking Panel 2U, Black
VRB01-1 Blanking Panel 1U, Black
VRB03-2 Blanking Panel 3U, Light Grey
VRB02-2 Blanking Panel 2U, Light Grey
VRB01-2 Blanking Panel 1U, Light Grey
OTHERS ACCESSORIES
VRF-2 Cooling Fan, 2 units
VRF-4 Cooling Fan, 4 units
VRSC Screw
VR-OSI Support item for open rack shelving system