Tủ VietRack và phụ kiện

Tủ VietRack và phụ kiện

Tủ VietRack S-SERIES SEVER CABINET, tủ VietRack V-SERIES SEVER CABINET, tủ Open Rack, tủ Wallmount VietRack, Thanh phân phối nguồn điện, thanh quản lý cáp, khay trượt gắn rack, khay cố định gắn rack

Danh mục:

Mô tả

TỦ VIETRACK VÀ CÁC PHỤ KIỆN VIETRACK

Mã SPMô tả (Description)
S-SERIES SEVER CABINET
42U W x D (MM)
VRS42-8110S-Series Server Cabinet 42U 800 x 1100
VRS42-8100S-Series Server Cabinet 42U 800 x 1000
VRS42-880S-Series Server Cabinet 42U 800 x 800
VRS42-6110S-Series Server Cabinet 42U 600 x 1100
VRS42-6100S-Series Server Cabinet 42U 600 x 1000
VRS42-680S-Series Server Cabinet 42U 600 x 800
36U W x D (MM)
VRS36-8100S-Series Server Cabinet 36U 800 x 1000
VRS36-880S-Series Server Cabinet 36U 800 x 800
VRS36-6100S-Series Server Cabinet 36U 600 x 1000
VRS36-680S-Series Server Cabinet 36U 600 x 800
27U W x D (MM)
VRS27-8100S-Series Server Cabinet 27U 800 x 1000
VRS27-880S-Series Server Cabinet 27U 800 x 800
VRS27-6100S-Series Server Cabinet 27U 600 x 1000
VRS27-680S-Series Server Cabinet 27U 600 x 800
V-SERIES SEVER CABINET
42U W x D (MM)
VRV42-8110V-Series Server Cabinet 42U 800  x 1100
VRV42-8100V-Series Server Cabinet 42U 800 x 1000
VRV42-880V-Series Server Cabinet 42U 800 x 800
VRV42-6110V-Series Server Cabinet 42U 600 x 1100
VRV42-6100V-Series Server Cabinet 42U 600 x 1000
VRV42-680V-Series Server Cabinet 42U 600 x 800
VRV42-660V-Series Server Cabinet 42U 600 x 600
36U W x D (MM)
VRV36-8100V-Series Server Cabinet 36U 800 x 1000
VRV36-880V-Series Server Cabinet 36U 800 x 800
VRV36-6100V-Series Server Cabinet 36U 600 x 1000
VRV36-680V-Series Server Cabinet 36U 600 x 800
VRV36-660V-Series Server Cabinet 36U 600 x 600
27U W x D (MM)
VRV27-8100V-Series Server Cabinet 27U 800 x 1000
VRV27-880V-Series Server Cabinet 27U 800 x 800
VRV27-6100V-Series Server Cabinet 27U 600 x 1000
VRV27-680V-Series Server Cabinet 27U 600 x 800
VRV27-660V-Series Server Cabinet 27U 600 x 600
20U W x D (MM)
VRV20-680V-Series Server Cabinet 20U 600 x 800
VRV20-660V-Series Server Cabinet 20U 600 x 600
15U W x D (MM)
VRV15-680V-Series Server Cabinet 15U 600 x 800
VRV15-660V-Series Server Cabinet 15U 600 x 600
XTREAM CABLING RACK
VRX42-8110-2Xtream Cabling Rack 42U 800 x 1100, Double Side
VRX42-8110-1Xtream Cabling Rack 42U 800 x 1100, Single Side
VRX42-865-2Xtream Cabling Rack 42U 800 x 650, Double Side
VRX42-865-1Xtream Cabling Rack 42U 800 x 650, Single Side
4 POSTS OPEN RACK
42U W x D (MM)
VRO42-4-1204 Posts Open Rack 42U 600 x 1200
VRO42-4-1004 Posts Open Rack 42U 600 x 1000
VRO42-4-804 Posts Open Rack 42U 600 x 800
VRO42-4-604 Posts Open Rack 42U 600 x 600
36U W x D (MM)
VRO36-4-1204 Posts Open Rack 36U 600 x 1200
VRO36-4-1004 Posts Open Rack 36U 600 x 1000
VRO36-4-804 Posts Open Rack 36U 600 x 800
VRO36-4-604 Posts Open Rack 36U 600 x 600
27U W x D (MM)
VRO27-4-1004 Posts Open Rack 27U 600 x 1000
VRO27-4-804 Posts Open Rack 27U 600 x 800
VRO27-4-604 Posts Open Rack 27U 600 x 600
2 POSTS OPEN RACK
VRO42-22 Posts Open Rack 42U
VRO36-22 Posts Open Rack 36U
VRO27-22 Posts Open Rack 27U
VRO20-22 Posts Open Rack 20U
WALL MOUNT ENCLOSURE
VRW15Wall Mount Enclosure 15U
VRW12Wall Mount Enclosure 12U
VRW09Wall Mount Enclosure 9U
VRW06Wall Mount Enclosure 6U
RACK PDU
RACK POWER STRIP
VRP106-MCB16    Thanh phân phối nguồn điện, 6 ổ cắm Universal, 16A, 250V, MCB
VRP106-MCB32    Thanh phân phối nguồn điện, 6 ổ cắm Universal, 32A, 250V, MCB
VRP112-MCB16    Thanh phân phối nguồn điện, 12 ổ cắm Universal, 16A, 250V, MCB
VRP112-MCB32Thanh phân phối nguồn điện, 12 ổ cắm Universal, 32A, 250V, MCB
VRP312-MCB32Rack Power Strip (12) Universal Outlets, 32A, 220V, MCB, IP45 Plug
VRP124-MCB32Rack Power Strip (24) Universal Outlets, 32A, 220V, MCB
VRP324-MCB32Rack Power Strip (24) Universal Outlets, 32A, 220V, MCB, IP45 Plug
RACK POWER DISTRIBUTOR UNIT
VRP206-MCB16 Thanh phân phối nguồn điện, 6 ổ cắm C13, 16A, 250V, MCB
VRP206-MCB32    Thanh phân phối nguồn điện, 6 ổ cắm C13, 32A, 250V
VRP212-MCB16    Thanh phân phối nguồn điện, 12 ổ cắm C13, 16A, 250V, MCB
VRP212-MCB32Rack Power Distribution Unit (12) C13 Outlets, 30A, 220V, CB
VRP220-MCB32    Thanh phân phối nguồn điện, 20 ổ cắm C13, 4 ổ cắm C19, 32A, 250V
CABLE MANAGEMENT
VERTICAL CABLE MANAGEMENT
VRVM42-2Vertical Cable Management 42U, Double Side
VRVM36-2Vertical Cable Management 36U, Double Side
VRVM27-2Vertical Cable Management 27U, Double Side
VRVM42-1Vertical Cable Management 42U, Single Side
VRVM36-1Vertical Cable Management 36U, Single Side
VRVM27-1Vertical Cable Management 27U, Single Side
HORIZONTAL CABLE MANAGEMENT
VRHM-1FHorizontal Cable Management 1U, Finger Duct
VRHM-2FHorizontal Cable Management 2U, Finger Duct
VRHM-1RHorizontal Cable Management 1U, Ringed
VRHM-2PPass Through Duct 2U
VRHM-SBCable Support Bar 2″
SHELVING SYSTEM
FIX SHELF
VRFS100-1Fix Shelf Depth 1000, Black
VRFS85-1Fix Shelf Depth 850, Black
VRFS65-1Fix Shelf Depth 650, Black
VRFS45-1Fix Shelf Depth 450, Black
VRFS100-2Fix Shelf Depth 1000, Light Grey
VRFS85-2Fix Shelf Depth 850, Light Grey
VRFS65-2Fix Shelf Depth 650, Light Grey
VRFS45-2Fix Shelf Depth 450, Light Grey
SLIDE SHELF
VRSS100-1Slide Shelf Depth 1000, Black
VRSS85-1Slide Shelf Depth 850, Black
VRSS65-1Slide Shelf Depth 650, Black
VRSS45-1Slide Shelf Depth 450, Black
VRSS100-2Slide Shelf Depth 1000, Light Grey
VRSS85-2Slide Shelf Depth 850, Light Grey
VRSS65-2Slide Shelf Depth 650, Light Grey
VRSS45-2Slide Shelf Depth 450, Light Grey
BLANKING PANELS
VRB03-1Blanking Panel 3U, Black
VRB02-1Blanking Panel 2U, Black
VRB01-1Blanking Panel 1U, Black
VRB03-2Blanking Panel 3U, Light Grey
VRB02-2Blanking Panel 2U, Light Grey
VRB01-2Blanking Panel 1U, Light Grey
OTHERS ACCESSORIES
VRF-2Cooling Fan, 2 units
VRF-4Cooling Fan, 4 units
VRSCScrew
VR-OSISupport item for open rack shelving system