VigorSwitch G1241

VigorSwitch G1241

The VigorSwitch G1241 is a 24-port Gigabit Ethernet Web Smart switch with high-performance capability and IPv6 management. It is equipped with extensive facilities for maximizing your LAN performance and also enhancing security such as VLAN groups (port or tag based), QoS prioritization and bandwidth/traffic control.

Mô tả

Thiết bị mạng Switch Draytek VigorSwitch G1241

24 port Giagabit Web Smart Switch
– 24 port Gigabit
– Hỗ trợ IPv4 / IPv6
– Hỗ trợ chia VLAN với chuẩn 802.1q, Port based VLAN, VoIP VLAN, Jumbo Frame
– Tính năng LACP giúp gộp băng thông nhiều đường truyền
– Tính năng Spanning tree, Loop detection giúp tăng cường độ ổn định hệ thống
–  IGMP snooping, QoS tối ưu cho dịch vụ âm thanh và video
– Cho phép gán địa chỉ MAC cho từng port, tự học địa chĩ MAC
– Hỗ trợ cấu hình bằng giao diện web và dòng lệnh
– Power: 100 ~ 240VAC
– Made in Taiwan