Alantek Category 6 (302-4MU106-FTXX)

Alantek Category 6 (302-4MU106-FTXX)

Alantek Category 6 (302-4MU106-FTXX) Patch /cord 10ft.

Description

Alantek Category 6 (302-4MU106-FTXX)

– Alantek Category 6, Patch /cord 10ft.

– Đơn vị tính: 1 sợi.

– Sản xuất tại Trung Quốc.