Bao Thư Toppoint Trắng Có Keo 13.3 x 18.4 (50 Cái)