Cà phê sữa VinaCafe Gold 3 trong 1 túi 480g (24 gói)