Thùng 24 Lon Cà Phê Sữa Đá Highlands Coffee (235ml)