Cisco FPR1120-NGFW-K9

Cisco FPR1120-NGFW-K9

Firepower Cisco FPR1120-NGFW-K9 thiết bị tường lửa dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, văn phòng chi nhánh, Thông lượng (Firewall throughput) tường lửa 1.5 Gbps, Kiểm tra mối đe dọa (Threat inspection) 1.5 Gbps. Tường lửa với khả năng hiển thị trạng thái (Stateful firewall) và kiểm soát ứng dụng (AVC), NGIPS, Bảo vệ phần mềm độc hại nâng cao (AMP), lọc URL.

Danh mục:

Mô tả

Thiết bị tường lửa Firepower Cisco FPR1120-NGFW-K9

Model FPR1120-NGFW-K9
Interfaces 8 x RJ-45, 4 x SFP
Integrated network management ports 1 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet port (RJ-45)
Serial port 1 x RJ-45 console
USB 1 x USB 3.0 Type-A (500mA)
Storage 1 x 200 GB
Power supply configuration +12V
AC input voltage 100 to 240V AC
Weight 8 lb (3.63 kg)
Rack mountable Yes. Fixed mount brackets included (2-post).
Throughput: Firewall (FW) + Application Visibility and Control (AVC) + Intrusion Prevention System (IPS) (1024B) 1.5 Gbps
Maximum concurrent sessions, with AVC 200K
Maximum new connections per second, with AVC 15K
Transport Layer Security (TLS) 700 Mbps
Throughput: NGIPS (1024B) 1.5 Gbps
IPSec VPN throughput (1024B TCP w/Fastpath) 1 Gbps
Maximum VPN Peers 150
Cisco Firepower Device Manager (local management) Yes
Stateful inspection firewall throughput1  4.5 Gbps
Stateful inspection firewall throughput (multiprotocol)2 2.5 Gbps
Concurrent firewall connections 200,000
Firewall latency (UDP 64B microseconds)
New connections per second 75,000
IPsec VPN throughput (450B UDP L2L test) 1 Gbps
Maximum VPN Peers 150
Security contexts (included; maximum) 2; 5
High availability Active/active and Active/standby