Cisco FPR1150-NGFW-K9

Cisco FPR1150-NGFW-K9

Firepower Cisco FPR1140-NGFW-K9, thiết bị tường lửa dành cho doanh nghiệp vừa và trun bình, văn phòng chi nhánh, Thông lượng (Firewall throughput) tường lửa 3 Gbps, Kiểm tra mối đe dọa (Threat inspection) 3 Gbps. Tường lửa với khả năng hiển thị trạng thái (Stateful firewall) và kiểm soát ứng dụng (AVC), NGIPS, Bảo vệ phần mềm độc hại nâng cao (AMP), lọc URL.

Danh mục:

Mô tả

Thiết bị tường lửa Firepower Cisco FPR1150-NGFW-K9

Model FPR1150-NGFW-K9
Interfaces 8 x RJ-45, 2 x 1Gbps SFP, 2 x 1/10Gbps SFP+
Integrated network management ports 1 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet port (RJ-45)
Serial port 1 x RJ-45 console
USB 1 x USB 3.0 Type-A (500mA)
Storage 1 x 200 GB
Power supply configuration +12V
AC input voltage 100 to 240V AC
Weight 8 lb (3.63 kg)
Rack mountable Yes. Fixed mount brackets included (2-post).
Throughput: Firewall (FW) + Application Visibility and Control (AVC) + Intrusion Prevention System (IPS) (1024B) 3 Gbps
Maximum concurrent sessions, with AVC 600K
Maximum new connections per second, with AVC 28K
Transport Layer Security (TLS) 1.4 Gbps
Throughput: NGIPS (1024B) 3 Gbps
IPSec VPN throughput (1024B TCP w/Fastpath) 1.4 Gbps
Maximum VPN Peers 800
Cisco Firepower Device Manager (local management) Yes
Stateful inspection firewall throughput1 7.5 Gbps
Stateful inspection firewall throughput (multiprotocol)2 4.5 Gbps
Concurrent firewall connections 600,000
Firewall latency (UDP 64B microseconds)
New connections per second 150,000
IPsec VPN throughput (450B UDP L2L test) 1.7 Gbps
Maximum VPN Peers 800
Security contexts (included; maximum) 2; 25
High availability Active/active and Active/standby