CPU Server IBM

CPU Server IBM

46W4374 Intel Xeon 12C Processor Model E5-2697v2 130W 2.7GHz/1866MHz/30MB
Danh mục:

Mô tả

CPU dành cho máy chủ Server IBM

Link check sự tương thích của CPU với Server IBM: Check here

00J6384 Intel Xeon 6C Processor Model E5-2430v2 80W 2.5GHz/1600MHz/15MB
46W2837 Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB
46W4361 Intel Xeon 4C Processor Model E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB
46W4363 Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB
46W4364 Intel Xeon 6C Processor Model E5-2630v2 80W 2.6GHz/1600MHz/15MB
46W4365 Intel Xeon 8C Processor Model E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB
46W4366 Intel Xeon 10C Processor Model E5-2660v2 95W 2.2GHz/1866MHz/25MB
46W4367 Intel Xeon 8C Processor Model E5-2640v2 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB
46W4369 Intel Xeon 10C Processor Model E5-2670v2 115W 2.5GHz/1866MHz/25MB
46W4370 Intel Xeon 10C Processor Model E5-2680v2 115W 2.8GHz/1866MHz/25MB
46W4372 Intel Xeon 8C Processor Model E5-2667v2 130W 3.3GHz/1866MHz/25MB
46W4374 Intel Xeon 12C Processor Model E5-2697v2 130W 2.7GHz/1866MHz/30MB
46W4375 Intel Xeon 10C Processor Model E5-2650Lv2 70W 1.7GHz/1600MHz/25MB
46W4377 Intel Xeon 10C Processor Model E5-2690v2 130W 3.0GHz/1866MHz/25MB
46W9129 Intel Xeon 4C Processor Model E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB Upgrade Kit
46W9130 Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB
46W9130 Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB
46W9131 Intel Xeon 6C Processor Model E5-2630v2 80W 2.6GHz/1600MHz/15MB Upgrade Kit
46W9132 Intel Xeon 8C Processor Model E5-2640v2 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB Upgrade Kit
46W9135 Intel Xeon 10C Processor Model E5-2670v2 115W 2.5GHz/1866MHz/25MB Upgrade Kit
69Y5325 Intel Xeon 4C Processor Model E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB W/Fan
69Y5326 Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB W/Fan
69Y5327 Intel Xeon 6C Processor Model E5-2630 95W 2.3GHz/1333MHz/15MB W/Fan
69Y5328 Intel Xeon 6C Processor Model E5-2640 95W 2.5GHz/1333MHz/15MB W/Fan
69Y5329 Intel Xeon 8C Processor Model E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB W/Fan
69Y5331 Intel Xeon 8C Processor Model E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB W/Fan
90Y5944 Intel Xeon 4C Processor Model E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB
90Y5946 Intel Xeon 6C Processor Model E5-2630 95W 2.3GHz/1333MHz/15MB Upgrade Kit
90Y6365 Intel Xeon 4C Processor Model E5-2407 80W 2.2GHz/1066MHz/10MB
94Y6379 Intel Xeon 4C Processor Model E5-2407 80W 2.2GHz/1066MHz/10MB W/Fan
94Y6602 Intel Xeon 8C Processor Model E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB W/Fan
94Y6687 Intel Xeon 8C Processor Model E5-2665 115W 2.4GHz/1600MHz/20MB W/Fan