DVD Server IBM

DVD Server IBM

46M0901 IBM UltraSlim Enhanced SATA DVD-ROM
Danh mục:

Mô tả

Ổ đĩa DVD dành cho máy chủ Server IBM

Link check sự tương thích của ổ DVD với Server IBM: Check here

46M0901 IBM UltraSlim Enhanced SATA DVD-ROM 739,000
46M0902 IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner 739,000
81Y6404 IBM HH Multiburner DVD-RW 822,000
46M0902 IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner 794,000