HDD IBM/Ổ Cứng Server IBM

HDD IBM/Ổ Cứng Server IBM

81Y9786 IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS HDD 90Y8877 IBM 300GB 2.5in SFF-HS 10K 6Gbps SAS HDD
Danh mục:

Mô tả

Ổ Cứng (HDD) dành cho máy chủ Server IBM

Link kiểm tra sự tương thích của HDD với máy chủ IBM Server : Check here

Part NumberDescription
39M4514IBM 500GB 3.5in SS 7200 RPM SATA II HDD
46M0907IBM 6Gb SAS HBA
39M4530IBM 500GB 3.5in HS 7.2K SATA HDD
81Y9786IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS HDD
90Y8877IBM 300GB 2.5in SFF-HS 10K 6Gbps SAS HDD
81Y9790IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS HDD
43W7622IBM 1TB 7.2K SATA 3.5in Simple-Swap HDD
42D0637IBM 300GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD
81Y9726IBM 500GB 2.5in SFF HS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD
42D0777IBM 1TB 3.5in HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD
90Y8953IBM 500GB 2.5in SFF -HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD
42D0677IBM 146GB 2.5in SFF Slim-HS 15K 6Gbps SAS HDD
42D0707IBM 500GB 2.5in SFF Slim-HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD
90Y8926IBM 146 GB 2.5in SFF-HS 15K 6Gbps SAS HDD
44W2234IBM 300GB 3.5in SL HS 15K 6Gbps SAS HDD
49Y6092IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS HDD
90Y8567IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5in G2HS HDD
81Y9690IBM 1TB 2.5in SFF HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD
90Y8872IBM 600GB 2.5in SFF 10K 6Gbps HS SAS HDD
81Y9730IBM 1TB 2.5in SFF HS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD
49Y2003IBM 600GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD
81Y9670IBM 300GB 2.5in SFF -HS 15K 6Gbps SAS HDD
49Y6190IBM 4TB 3.5in SS 7.2K 6Gbps SATA NL HDD
81Y9650IBM 900GB 2.5in SFF -HS 10K 6Gbps SAS HDD
00AD075IBM 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5” G2HS HDD
49Y6210IBM 4TB 3.5in HS 7.2K 6Gbps SAS HDD
00AJ005IBM 240GB 2.5in HS SATA MLC S3500 Enterprise Value SSD
00AJ300IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 2.5” G2HS HDD
00FN118IBM 2TB 3.5in G2SS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD
00FN128IBM 3TB 3.5in G2HS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD
43W7626IBM Server 1 TB 7200 SATA 3.5in HS
44W2244IBM 600GB 3.5in SL HS 15K 6Gbps SAS HDD
49Y6002IBM 4TB 3.5in G2 HS 7.2K 6Gbps SATA NL HDD
81Y9738IBM 500GB 2.5in SFF SS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD
81Y9794IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5  G2HS HDD
81Y9802IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2SS HDD
81Y9806IBM 1TB 3.5in 7.2K 6Gbps SS SATA HDD
90Y8913IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5in SFF G2HS SED