HDD IBM/Ổ Cứng Server IBM

HDD IBM/Ổ Cứng Server IBM

81Y9786 IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS HDD 90Y8877 IBM 300GB 2.5in SFF-HS 10K 6Gbps SAS HDD
Danh mục:

Mô tả

Ổ Cứng (HDD) dành cho máy chủ Server IBM

Link kiểm tra sự tương thích của HDD với máy chủ IBM Server : Check here

Part Number Description
39M4514 IBM 500GB 3.5in SS 7200 RPM SATA II HDD
46M0907 IBM 6Gb SAS HBA
39M4530 IBM 500GB 3.5in HS 7.2K SATA HDD
81Y9786 IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS HDD
90Y8877 IBM 300GB 2.5in SFF-HS 10K 6Gbps SAS HDD
81Y9790 IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS HDD
43W7622 IBM 1TB 7.2K SATA 3.5in Simple-Swap HDD
42D0637 IBM 300GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD
81Y9726 IBM 500GB 2.5in SFF HS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD
42D0777 IBM 1TB 3.5in HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD
90Y8953 IBM 500GB 2.5in SFF -HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD
42D0677 IBM 146GB 2.5in SFF Slim-HS 15K 6Gbps SAS HDD
42D0707 IBM 500GB 2.5in SFF Slim-HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD
90Y8926 IBM 146 GB 2.5in SFF-HS 15K 6Gbps SAS HDD
44W2234 IBM 300GB 3.5in SL HS 15K 6Gbps SAS HDD
49Y6092 IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS HDD
90Y8567 IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5in G2HS HDD
81Y9690 IBM 1TB 2.5in SFF HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD
90Y8872 IBM 600GB 2.5in SFF 10K 6Gbps HS SAS HDD
81Y9730 IBM 1TB 2.5in SFF HS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD
49Y2003 IBM 600GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD
81Y9670 IBM 300GB 2.5in SFF -HS 15K 6Gbps SAS HDD
49Y6190 IBM 4TB 3.5in SS 7.2K 6Gbps SATA NL HDD
81Y9650 IBM 900GB 2.5in SFF -HS 10K 6Gbps SAS HDD
00AD075 IBM 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5” G2HS HDD
49Y6210 IBM 4TB 3.5in HS 7.2K 6Gbps SAS HDD
00AJ005 IBM 240GB 2.5in HS SATA MLC S3500 Enterprise Value SSD
00AJ300 IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 2.5” G2HS HDD
00FN118 IBM 2TB 3.5in G2SS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD
00FN128 IBM 3TB 3.5in G2HS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD
43W7626 IBM Server 1 TB 7200 SATA 3.5in HS
44W2244 IBM 600GB 3.5in SL HS 15K 6Gbps SAS HDD
49Y6002 IBM 4TB 3.5in G2 HS 7.2K 6Gbps SATA NL HDD
81Y9738 IBM 500GB 2.5in SFF SS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD
81Y9794 IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5  G2HS HDD
81Y9802 IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2SS HDD
81Y9806 IBM 1TB 3.5in 7.2K 6Gbps SS SATA HDD
90Y8913 IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5in SFF G2HS SED