KX-TDE200

KX-TDE200

Tổng đài IP Panasonic KX-TDE200, với 11 khe cắm tùy chọn, tích hợp sẵn 2 kênh DISA và Voicemail, 2 cổng Lan, mở rộng tối đa 128 máy lẻ thường, 128 máy lẻ IP SIP

Mô tả

Tổng đài IP Panasonic KX-TDE200

– Khung chính tổng đài IP panasonic KX-TDE100 gồm: Card CPU (IPCMPR) tích hợp sẵn 2 cổng LAN, khe cắm card DSP(Khe cắm card xử lý IP), 6 khe mở rộng vật lý dùng cho card CO, EXT hoặc card Option, 8 khe ảo dùng cho 4 IP Trunk, 4 IP Ext.

– Số trung kế tối đa: 128.

– Số máy nhánh tối đa: 256.

– Có sẵn 2 kênh DISA và Voice Mail SVM2.

– Xuất cước qua mạng LAN hoặc cổng COM.

– Có khả năng nâng cấp chuẩn SIP (IP SIP Ext và IP SIP Trunk).

– Có khả năng mở rộng tối đa 96 điện thoại máy nhánh thường (SLT).

– Có khả năng mở rộng tối đa 160 điện thoại IP máy nhánh số IP-PT.

– Có khả năng mở rộng tối đa 128 điện thoại IP máy nhánh (Chuẩn SIP).

– Có khả năng mở rộng tính năng gọi điện thoại không dây (Wireless) tối đa 128 máy nhánh.