KX-TDE600

KX-TDE600

Khung chính tổng đài IP Panasonic KX-TDE600, với 10 khe cắm tùy chọn, tích hợp sẵn 2 kênh DISA và Voicemail, 2 cổng Lan, mở rộng tối đa 992 máy lẻ thường, 128 máy lẻ IP SIP

Mô tả

Tổng đài IP Panasonic KX-TDE600

– Khung chính tổng đài IP panasonic KX-TDE600 gồm: Card CPU (IPCMPR) tích hợp sẵn 2 cổng LAN, khe cắm card DSP(Khe cắm card xử lý IP), 10 khe mở rộng vật lý dùng cho card CO, EXT hoặc card Option, 8 khe ảo dùng cho 4 IP Trunk, 4 IP Ext.

– Số trung kế tối đa: 640.

– Số trung kế IP SIP tối đa: 64

– Số máy nhánh tối đa: 992 máy lẻ analog (1152 máy lẻ bao gồm cả máy lẻ số).

– Có sẵn 2 kênh DISA và Voice Mail SVM2.

– Xuất cước qua mạng LAN hoặc cổng COM.

– Có khả năng nâng cấp chuẩn SIP (IP SIP Ext và IP SIP Trunk).

– Có khả năng mở rộng tối đa 604 điện thoại IP máy nhánh số IP-PT.

– Có khả năng mở rộng tối đa 128 điện thoại IP máy nhánh (Chuẩn SIP).

– Có khả năng mở rộng tính năng gọi điện thoại không dây (Wireless) tối đa 128 máy nhánh.

– Tay cầm không dây tối đa: 512