LINKSYS LRT214

LINKSYS LRT214

Gigabit VPN Router – LRT214 Bao gồm 1 Port WAN GB, 4 port LAN GBit. – Hỗ trợ Quality of Service (QoS) bao gồm : Application-based priority on WAN port, Rate control or priority, Upstream/downstream bandwidth can be configured per service..

Mô tả

Thiết bị mạng Router VPN Linksys LRT214

Gigabit VPN Router – LRT214
Tính năng kỹ thuật :
– Bao gồm 1 Port WAN GB, 4 port LAN GBit.
– Hỗ trợ Quality of Service (QoS) bao gồm : Application-based priority on WAN port, Rate control or priority, Upstream/downstream bandwidth can be configured per service…
– Tính năng firewall mạnh giúp công ty bạn kết nối an toàn. Hỗ trợ 50 kết nối VPN Client cho người dùng di động và 50 kết nối Site-Site.
– PERFORMANCE : IPsec VPN throughput (Mbps) 110, Maximum NAT throughput (Mbps) 900, Maximum concurrent connections 30,000.