LINKSYS LRT224

LINKSYS LRT224

Dual Wan Gigabit VPN Router – LRT224 Bao gồm 2 Port WAN GB 2 Port WAN GB, hoạt động theo cơ chế Load Balancing hoặc SmartLink Backup, 4 Port LAN GB cho kết nối LAN. – Hỗ trợ Quality of Service (QoS) bao gồm : Application-based priority on WAN port, Rate control or priority, Upstream/downstream bandwidth can be configured per service…

Mô tả

Thiết bị mạng Router VPN Linksys LRT224

Dual Wan Gigabit VPN Router – LRT224
Tính năng kỹ thuật :
– Bao gồm 2 Port WAN GB 2 Port WAN GB, hoạt động theo cơ chế Load Balancing hoặc SmartLink Backup, 4 Port LAN GB cho kết nối LAN.
– Hỗ trợ Quality of Service (QoS) bao gồm : Application-based priority on WAN port, Rate control or priority, Upstream/downstream bandwidth can be configured per service…
– Tính năng firewall mạnh giúp công ty bạn kết nối an toàn. Hỗ trợ 50 kết nối VPN Client cho người dùng di động và 50 kết nối Site-Site.
– PERFORMANCE : IPsec VPN throughput (Mbps) 110, Maximum NAT throughput (Mbps) 900, Maximum concurrent connections 30,000.