Monitor LCD Lenovo

Monitor LCD Lenovo

Monitor LCD Lenovo LI2215sD 21.5inch, 1920×1080, VGA, LED, 03 Year

Mô tả

Monitor LCD Lenovo

STT LCD LENOVO
1LCD LENOVO LI2215sD 21.5inch, 1920×1080, VGA, LED, 03 Year