PC LENOVO

PC LENOVO

PC LENOVO V520-15IKL CDC G3930(2*2.9), 4GB DDR4,500GB HD 7200RPM,DVDRW,USB KeyBoard ENG,USB Mouse(10NKA01QVA) – 01Year Máy tính để bàn Lenovo V520 MT, Pentium G4560(3.5GHz/3MB),4GB DDR4,500GB HD 7200RPM,DVDRW,USB KeyBoard ENG,USB Mouse,Serial Port,HDMI Port,No OS,TOWER,1Year WTY_10NKA00DVA

Mô tả

PC LENOVO

STTPC LENOVO
1PC LENOVO V520-15IKL CDC G3930(2*2.9), 4GB DDR4,500GB HD 7200RPM,DVDRW,USB KeyBoard ENG,USB Mouse(10NKA01QVA) – 01Year
2Máy tính để bàn Lenovo V520 MT, Pentium G4560(3.5GHz/3MB),4GB DDR4,500GB HD 7200RPM,DVDRW,USB KeyBoard ENG,USB Mouse,Serial Port,HDMI Port,No OS,TOWER,1Year WTY_10NKA00DVA
3Máy tính để bàn Lenovo V520 SFF, Pentium G4560(3.5GHz/3MB),4GB DDR4,500GB HD 7200RPM,DVDRW,USB KeyBoard ENG,USB Mouse,Serial Port,HDMI Port,No OS,SFF,1Year WTY_10NMA00CVA
4PC Lenovo V520,i3-7100(3.9GHz/3MB),4GB DDR4,500GB HD 7200RPM,DVDRW,USB KeyBoard ENG,USB Mouse,Serial Port,HDMI Port,No OS,TOWER,1YEAR WTY_10NKA00RVA
5Máy tính để bàn Lenovo V520,i3-7100(3.9GHz/3MB),4GB DDR4,1TB HD 7200RPM,DVDRW,USB KeyBoard ENG,USB Mouse,Serial Port,HDMI Port,No OS,TOWER,1Y WTY_10NKA00EVA (tặng thêm 2 năm bảo hành là 3YWTY)
6Máy tính để bàn Lenovo V520 SFF,i3-7100(3.9GHz/3MB),4GB DDR4,1TB HD 7200RPM,DVDRW,USB KeyBoard ENG,USB Mouse,Serial Port,HDMI Port,No OS,SFF,1Y WTY_10NMA002VA (tặng thêm 2 năm bảo hành là 3YWTY)
7PC Lenovo V520 MT, i5-7400(3GHz/6MB),4GB DDR4,1TB HD 7200RPM,DVDRW,USB KeyBoard ENG,USB Mouse,Serial Port,HDMI Port,No OS,TOWER,1 Year_10NKA00SVA
8PC Lenovo ThinkCentre M710t,i5-7400(3GHz/6MB),4GB DDR4,1TB 7200RPM,DVDRW,USB Calliope Key Board,USB Mouse,Parallel Port,Serial Port,Display Port,No OS,TOWER,3Year_10M9A011VA