Nescafé Café Việt Cà Phê Rang Xay Vị Nguyên Chất 2 (250g)