Nước giặt OMO Matic cho máy giặt cửa trên túi 2,7kg