Phiến đấu dây 4 đôi COMMSCOPE (558401-1)

Phiến đấu dây 4 đôi COMMSCOPE (558401-1)

Phiến đấu dây 4 đôi COMMSCOPE (558401-1) AMP 110Connect XC Connecting Block, 4-Pair (CONN BLK ASSY, 4PR, XC, 110)
Danh mục:

Mô tả

Phiến đấu dây 4 đôi COMMSCOPE (558401-1)

–          110Connect XC System Connector Block, 4-pair, PCB, 110 punchdown, white COMMSCOPE 110Connect XC Connecting Block, 4-Pair (CONN BLK ASSY, 4PR, XC, 110)

–          Hệ thống đấu chéo 110Connect XC thỏa các yêu cầu về hiệu suất chuẩn Cat 5e. Chúng đáp ứng yêu cầu hiệu suất với các ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn: 100Base-Tx, 155Mbps ATM và Gigabit Ethernet. Hệ thống 110Connect XC tương thích với các công cụ bấm chuẩn 110 loại 5-pair và 1 dây (sigle wire). Hệ thống đấu chéo 110Connect XC COMMSCOPE cung cấp cho 50,100, 300-pair.