Đầu nối RJ45-Modular Jack COMMSCOPE/AMP CAT6 (1375055-1)

Đầu nối RJ45-Modular Jack COMMSCOPE/AMP CAT6 (1375055-1)

Đầu nối RJ45-Modular Jack COMMSCOPE/AMP CAT6 (1375055-1) AMP Category 6 Modular Jack, Unshielded, RJ45, SL, T568A/B, Almond (ASSY, SL 110JACK, C6, LT.ALMOND)
Danh mục:

Mô tả

Đầu nối RJ45-Modular Jack COMMSCOPE/AMP CAT6 (1375055-1)
–       COMMSCOPE/AMP Category 6 Modular Jack, Unshielded, RJ45, SL, T568A/B, Almond (ASSY, SL 110JACK, C6, LT.ALMOND).
–       Contact Base Material:  Beryllium Copper.
–       Contact Mating Area Plating Material:  Gold.
–       Contact Mating Area Plating Thickness: 1.27 µm
–       Hàng chính hãng COMMSCOPE/AMP.