Polycom Multipoint Control Unit

Polycom Multipoint Control Unit

Thiết bị kết nối HNTH đa điểm cao cấp Dung lượng tối đa : 15 điểm HNTH ở độ phân giải Full HDCP 1080p/30fps 30 điểm HNTH ở độ phân giải HDCP 720p/30fps 60 điểm HNTH ở độ phân giải SDCP 90 điểm HNTH ở độ phân giải CIFCP

Danh mục:

Mô tả

Thiết bị kết nối Hội Nghị Truyền Hình đa điểm Polycom (Polycom Multipoint Control Unit) – Polycom MCU

MCU mềm – Licence MCULicence MCU 4 điểm (cho HDX Series)

Licence MCU 6, 8 điểm (cho Group Series)

MCU cứng – 
Polycom RMX 150
– Thiết bị kết nối HNTH đa điểm cao cấp

– Dung lượng tối đa :

+ 15 điểm HNTH ở độ phân giải Full HDCP 1080p/30fps

+ 30 điểm HNTH ở độ phân giải HDCP 720p/30fps

+ 60 điểm HNTH ở độ phân giải SDCP

+ 90 điểm HNTH ở độ phân giải CIFCP

MCU cứng – 
Polycom RMX 2000
– Thiết bị kết nối HNTH đa điểm cao cấp

– Dung lượng tối đa :

+ 30 điểm HNTH ở độ phân giải Full HDCP 1080p/30fps

+ 60 điểm HNTH ở độ phân giải HDCP 720p/30fps

+ 120 điểm HNTH ở độ phân giải SDCP

+ 180 điểm HNTH ở độ phân giải CIFCP

MCU cứng – 
Polycom RMX 4000
– Thiết bị kết nối HNTH đa điểm cao cấp

– Dung lượng tối đa :

+ 60 điểm HNTH ở độ phân giải Full HDCP 1080p/30fps

+ 120 điểm HNTH ở độ phân giải HDCP 720p/30fps

+ 240 điểm HNTH ở độ phân giải SDCP

+ 360 điểm HNTH ở độ phân giải CIFCP