Polycom SoundStation Duo

Polycom SoundStation Duo

Polycom SoundStation Duo: là điện thoại hội nghị hai cung cấp hai chế độ Analog / IP được triển khai linh hoạt. Được thiết kế cho quy mô phòng họp vừa và nhỏ Bộ thiết bị bao gồm: Nguồn, Power Cord with United Kingdom plug, Module cắm nguồn (Power Injec

Danh mục:

Mô tả

Thiết bị Polycom SoundStation Duo

Polycom SoundStation DuoLà điện thoại hội nghị hai cung cấp hai chế độ Analog / IP được triển khai linh hoạt. Được thiết kế cho quy mô phòng họp vừa và nhỏ
Bộ thiết bị bao gồm+ Nguồn, Power Cord with United Kingdom plug,
+ Module cắm nguồn (Power Injection Module – PIM)  6.4m tích hợp cáp PSTN/Cat5,
+ Cáp 2.1m RJ-11 PSTN, Cáp 2.1m Cat5 và sách hướng dẫn sử dụng