Renew License Fortigate | Fortinet

Renew License Fortigate | Fortinet

Unified (UTM) Protection (24×7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud); UTM Bundle (8×5 Forticare Plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services); Fortiguard Fortisandbox Cloud Service; 8×5 Enhanced Forticare: 8×5 Enhanced Support, hardware replacement, Firmware and General Upgrades, VPN, Traffic Management; 24×7 Comprehensive Forticare: 24×7 Comprehensive Support, Advanced Hardware Replacement (NBD), Firmware and General Upgrades, VPN, and Traffic Managemnet.

Danh mục:

Mô tả

Các gói Gia hạn / Renew License Fortigate | Fortinet

1. Hardware plus 8×5 Forticare and Fortiguard UTM Bundle: hardware unit, hardware replacement, firmware and general upgrades, 8×5 enhanced support, UTM services bundle (NGFW (IPS), Antivirus, Web filtering, and antispam) plus term of contract.

(Gồm có phần cứng thiết bị tương ứng, dịch vụ thay thế và bảo hành phần cứng, cập nhật firmware và tổng quát. Hỗ trợ tăng cường trong 8h/ ngày – 5 ngày/tuần, kiểm soát ứng dụng và chống xâm nhập, chống virus, lọc nội dung và lọc web, chống thư rác spam).

2. One Year Hardware Premium Bundle Upgrade to 24×7 comprehensive support: 24×7 comprehensive support, advanced hardware replacement (NBD).

(Gồm bổ sung thêm 1 năm cho thiết bị bundle (BDL) với hỗ trợ toàn diện 24×24 , bảo hành và thay thế phần cứng bằng cách: Fortinet gửi thiết bị thay thế tương ứng đến khách hàng (vào ngày làm việc tiếp theo), sau khi thông báo sản phẩm bị lỗi đến Fortinet và Fortinet không hỗ trợ khắc phục từ xa được, thiết bị thay thế được gửi từ kho Fortinet ở Đài Loan đến nơi khách hàng).

3. UTM Bundle (8×5 Forticare Plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services): 8×5 Hardware replacement, Firmware and General Upgrades, 8×5 Enhance Support, UTM Services Bundle (NGFW (IPS), Antivirus, Web filtering, and antispam service).

(Gồm thay thế và bảo hành phần cứng trong 8h/ngày – 5 ngày/tuần, cập nhật firmware và tổng quát. Hỗ trợ tăng cường trong 8h/ ngày – 5 ngày/tuần, kiểm soát ứng dụng và chống xâm nhập, chống virus, lọc nội dung và lọc web, chống thư rác spam).

4. UTM Bundle (24×7 Forticare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services): Advanced Hardware Replacement (NBD), Firmware and General Upgrades, 24×7 comprehensive support, UTM Services Bundle (NGFW (IPS), Antivirus, Web Filtering, and Antispam Services).

(Gồm bảo hành và thay thế phần cứng bằng cách: Fortinet gửi thiết bị thay thế tương ứng đến khách hàng (vào ngày làm việc tiếp theo), sau khi thông báo sản phẩm bị lỗi đến Fortinet và Fortinet không hỗ trợ khắc phục từ xa được (thiết bị thay thế được gửi từ kho Fortinet ở Đài Loan đến nơi khách hàng), cập nhật Firmware và tổng quát, hỗ trợ toàn diện 24/24, kiểm soát ứng dụng và chống xâm nhập, chống virus, lọc nội dung và lọc web, chống thư rác – spam).

5. Fortiguard Fortisandbox Cloud Service: có thêm dịch vụ FortiSandbox Cloud.

6. Fortiguard AV Services: chỉ có dịch vụ cập nhật chống virus.

7. Fortiguard NGFW Service: chỉ có dịch vụ cập nhật kiểm soát ứng dụng và chống xâm nhập.

8. Fortiguard Web Filtering Service: chỉ có dịch vụ cập nhật lọc nội dung và lọc web.

9. 8×5 Enhanced Forticare: 8×5 Enhanced Support, hardware replacement, Firmware and General Upgrades, VPN, Traffic Management.

(Gồm hỗ trợ tăng cường trong 8h/ngày – 5 ngày/tuần, thay thế và bảo hành phần cứng, cập nhật firmware và tổng quát, tạo mạng riêng ảo – VPN, quản lý băng thông).

10. 24×7 Comprehensive Forticare: 24×7 Comprehensive Support, Advanced Hardware Replacement (NBD), Firmware and General Upgrades, VPN, and Traffic Managemnet.

(Gồm hỗ trợ toàn diện 24/24, bảo hành và thay thế phần cứng bằng cách: Fortinet gửi thiết bị thay thế tương ứng đến khách hàng (vào ngày làm việc tiếp theo), sau khi thông báo sản phẩm bị lỗi đến Fortinet và Fortinet không hỗ trợ khắc phục từ xa được (thiết bị thay thế được gửi từ kho Fortinet ở Đài Loan đến nơi khách hàng), cập nhật firmware và tổng quát, tạo mạng riêng ảo – VPN, quản lý băng thông).