Synology Card FXC17

Synology Card FXC17

Synology Card FXC17 Mở rộng lưu trữ cho FlashStation FS3017

Danh mục:

Mô tả

Add-in Card Synology FXC17

 

  • Thẻ mở rộng FS3017 (FXC17) được thiết kế dành riêng cho Synology FS3017 để kết nối với các đơn vị mở rộng Synology RX1217sas và Synology RX2417sas.
  • Khi dung lượng lưu trữ của FS3017 đạt đến giới hạn, cài đặt thẻ vào FS3017 để hỗ trợ tối đa hai RX1217 hoặc RX2417 để có thêm dung lượng lưu trữ.

 

Thông số chung
Sản phẩm phù hợp FS3017
Cổng mở rộng MiniSAS HD x 1
Tốc độ truyền 12Gb/s SAS
Chuẩn giao tiếp PCIe PCIe 3.0 x8