Trà Cozy Ice Tea hòa tan hương Đào hộp 270g (18 gói)