vpp- Lưỡi dao rọc giấy (1.7×8.0cm) – Pulley Paper knife