vpp- Rổ nhựa xéo đựng hồ sơ – Plastic baskets hold stationaries