vpp- Bìa nhựa màu phân trang 12 số – Plastic Page divice 12