Asterisk – Giải pháp tổng đài VoIP mã nguồn mở

Tổng đài IP mã nguồn mở là một tổng đài IP-PBX sử dụng theo mô hình Softswitch làm nền tảng chính. Phần mềm mã nguồn mở Asterisk được cài đặt trên một PC Server và kết hợp với các thiết bị Voice Gateway được giả lập như một tổng đài IP PBX.

 

Các thiết bị Voice Gateway theo 02 dạng:

+ Dạng thiết bị Voice Gateway đặt bên ngoài PC Server, một hướng kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ PSTN theo kiểu CO, E1/T1/J1, Bri, SS7…và một hướng kết nối với hệ thống mạng Lan/wan thông qua các port mạng RJ45. PC server cài đặt phần mềm Mã nguồn mở Asterisk và kết nối với mạng Lan/Wan qua card mạng RJ45. Người dùng cuối có thể sử dụng các IP Phone gắn trực tiếp vào mạng Lan hoặc sử dụng các điện thoại analog gắn thông qua các thiết bị Voice Gateway loại FXS. Trong giải pháp chọn thiết bị kết nối cổng Voice Gateway thì thường dùng của Hãng AudioCodes vì độ tương thích cao, có khả năng mở rộng kết nối đa chi nhánh, cũng như các giải pháp dự phòng (SAS)- duy trì thông tin liên lạc thông suốt khi có sự cố mạng.

+ Dạng thiết bị Voice Gateway gắn trong PC Server qua khe cắm ePCI, PCI, các thiết bị card này một hướng kết nối đến các nhà cung cấp dịch vụ PSTN cũng thông qua các kiểu CO,E1/T1 và một hướng bắt tay trực tiếp với phần mềm Asterisk mã nguồn mở. Các thiết bị loại card Asterisk này thường là card Sangoma, Digium, OpenVox, …

Hiện tại các chức năng của tổng đài mã nguồn mở ngày càng được gia tăng và mở rộng, độ ổn định ngày càng được cải thiện với những tiến bộ vượt bật và đang là xu thế toàn cầu khi mà các doanh nghiệp ngày càng hiểu rõ và tận dụng giá trị đích thực một cách hiệu quả từ nền tảng hệ thống mã nguồn mở mang lại này. Trong xu thế chung đó, chúng tôi đã triển khai thành công một vài hệ thống mã nguồn mở và mở rộng một số tính năng vận hành như một tổng đài IP-PBX nâng cao hay các chức năng khác như Call Center (Contact center)

Các chức năng cơ bản của hệ thống tổng đài IP-PBX và Call/Contact Center

+ Nhận và phân phối thông minh các cuộc gọi đến
+ Hỗ trợ thông tin và thao tác cho điện thoại viên
+ Ghi âm, giám sát cuộc gọi
+ Cung cấp thông tin tự động
+ Tích hợp hệ thống quản lý của Doanh nghiệp
+ Quản lý cuộc gọi
+ Biên tập thông tin âm thanh/ kịch bản
+ Thống kê, báo cáo dịch vụ
+ Gửi nhận SMS
+ Tự động gọi ra
+ Gửi nhận fax qua máy tính
+ Hộp thư thoại