IP Networking Panasonic

1. Mục đích sử dụng IP Networking Panasonic

– Cắt giảm chi phí liên lạc giữa các chi nhánh với nhau

 

2. Tính năng ưu việt của IP Networking Panasonic

Mô hình 1: Thực hiện cuộc gọi nội bộ giữa VP Chính và Chi Nhánh

– Thực hiện cuộc gọi đơn giản giữa các chi nhánh.

– Ứng dụng: những doanh nghiệp liên lạc thường xuyên giữa các chi nhánh.

 

Mô hình 2: Thực hiện cuộc gọi đa quốc gia (quốc tế)

– Thực hiện cuộc gọi đến Cellphone thông thường qua trung kế Analog.

– Thực hiện cuộc gọi đến Cellphone thông thường qua trung kế IP

– Ứng dụng: những ty đa quốc gia.

 

Mô hình 3: Thực hiện cuộc gọi ra ngoài giữa các chi nhánh

– Máy nhánh tổng đài chi nhánh giống như máy nhánh tổng đài chính

– Sử dụng trung kế chung để tiết kiệm chi phí liên lạc

 

3. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị

– Phải trang bị cho mỗi Site khi kết nối: IP-VPN Internet có hỗ trợ IP tĩnh từ nhà cung cấp dịch vụ. ( VNPT, VIETTEL,FPT,…)