Bìa nhiều lá hoa văn A4 USIGN US-40M cao cấp (3 màu)